¿Que é mañás de…?

MAÑÁS DE…

  • ¿Qué é mañás de..?

Son actividades realizadas durante as épocas de vacacións, ven sexan no verán, en Nadal, Entroido ou en Semana Santa, no Centro Xuvenil Ateibo.

Os destinatarios son nenos e nenas  dende 4º de Educación Infantil ata 6º de Educación Primaria incluídos, é dicir, de 3 a 12 anos.

 

  • ¿Qué horario teñen estas actividades?

O horario das actividades é, normalmente, de 10:00 a 13:30h. Soe haber servizo de gardería antes da actividade de 9:00 a 10:00h, e despois de 13:30 a 14:00h.

 

  • ¿Qué obxectivos teñen estas actividades?

Os obxectivos que nos marcamos con este proxecto son educar en valores a través do xogo, propoñer unha oferta de tempo libre educativo para os rapaces e rapazas máis novos, promover unhas vacacións activas e participativas axeitado ás idades dos participantes, favorecer a creatividade, a participación e o traballo en equipo e axudar a conciliar a vida laboral e familiar.

 

Para máis información:

Asociación Xuvenil Ateibo

Pza./ Milagrosa, 10 27003 Lugo

cxateibo@gmail.com

Telf: 633674528