O día 8 de Decembro de 1989, nacía o Centro Xuvenil Ateibo.

Levamos 24 anos intentado ofertar unha alternativa de tempo libre dende a Milagrosa.

Que veñan outros 24 coma estes!

cumple 24 anos